I Tjing

Oude wijsheid actueel

De I Tjing, of Yiying, is een richting gevende advies methode die al duizenden jaren wordt gebruikt en zijn oorsprong vindt in China. I Tjing, ofwel 'Het boek der verandering', is een wijsheidsboek. De I Tjing wordt geraadpleegd om situaties helder te krijgen, zowel zakelijk als persoonlijk. Om persoonlijk advies te verkrijgen over een situatie kun je de I Tjing raadplegen als orakel. De vraag moet heel specifiek en ondubbelzinnig gesteld worden, zoals 'wat is de consequentie van x?', 'wat als ik dit doe?, 'wat zal dit of dat mij brengen?, 'wat moet ik adviseren?' etc.

Yin en Yang

In de I Tjing worden alle levensverschijnselen met yin en yang in verband gebracht. Het uitgangspunt is dat alles energie is, in elkaar grijpt en onderhevig is aan verandering. Het geeft inzicht en leert je om mee te gaan met 'de stroom van het leven'. De I Tjing is een boek dat in 64 hoofdstukken elke toestand en elk denkbaar gebeuren beschrijft. Het is niet een boek om uit je hoofd te leren, dus bij iedere vraag wordt het boek opnieuw geraadpleegd. Het boek beschrijft een oud systeem van kosmologie en filosofie. De I Tjing wordt vaak geraadpleegd voor zakelijk gerelateerde vragen. Maar uiteraard geeft het ook antwoorden op vragen in de persoonlijke sfeer.

Hexagrammen

Ieder hoofdstuk beschrijft een hexagram. Een hexagram is een afbeelding van zes lijnen boven elkaar. Ieder van deze zes lijnen kan een gebroken of doorgetrokken lijn zijn. Er zijn in totaal 64 verschillende combinaties van hexagrammen in de I Tjing mogelijk. Om te bepalen welk hexagram gerelateerd is aan jouw vraag, gooi je 6x een drietal muntjes. Het hexagram dat aan de hand van de muntjes bepaald wordt zal adviserend zijn voor jouw situatie of vraag.

Dit zijn de meest gestelde vragen. 

Het consult

Na het exact bepalen van de vraag worden er 6x 3 munten gegooid door de vraagsteller. Hiermee wordt een hexagram bepaald. Het antwoord van dit hexagram geeft inzicht geven in het hier en nu: ‘dít is er aan de hand, en bij een situatie als deze past deze actie (of niet-actie)’. Daarna bekijken we de kern van de oorzaak en de belofte wanneer men bepaalde actie hierop onderneemt. Daarna gaan we naar het eindhexagram die ons vertelt hoe de situatie zich ontwikkelt wanneer alle voorgaande adviezen opgevolgd worden. De I Tjing is een gids die je de keuzemogelijkheden laat zien die voorhanden zijn, en het vertelt je wat daarvan de beste keus kan zijn. Je bent dan vrij om die keus al dan niet te maken. De I Tjing wijst je op je eigen keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Wat er in je leven gebeurt heb je niet altijd in de hand, maar hoe je er mee omgaat wel. En daarin kan de I Tjing een adviserende rol spelen.